Klage på eksamen cbs


Velfærdsstatens største succes er blevet dens trussel, for middelklassen går på kviksand med sin sociale blindhed, selvoptagethed stigende lukkethed