Försvar mot svartkonster lärare

A Abbott, Hannah Går i samma årskurs som Harry
(Hufflepuff) I sjätte boken påträffas hennes mamma död